KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

tel.: 608 45 47 45

sklep@bialmax.pl

Gwarancja

Gwarancja

W tym miejscu znajdziecie Państwo kilka podstawowych informacji na temat gwarancji urządzeń sprzedawanych w naszym sklepie.

Wg przepisów klient ma prawo 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy kupna sprzedaży. Należy tutaj jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze odstępując od umowy klient odsyła produkt na swój koszt. Po drugie produkt nie może być uszkodzony i nie może być używany. Po trzecie odsyłamy produkt kompletny, w fabrycznym opakowaniu i z krótką notką (nie musi być żaden formularz), gdzie klient informuje o odstąpieniu od umowy i podaje numer konta, na który chciałby otrzymać zwrot pieniędzy za produkt (bez kosztów transportu ponieważ te zostały poniesione podczas wysyłki towaru do klienta). 

W każdym innym przypadku, gdy produkt jest uszkodzony, czy to fabrycznie, czy to w trakcie pracy klient korzysta z praw określonych w gwarancji.

Wszystkie sprzedawane przez firmę BIALMAX produkty są nowe i posiadają gwarancję producenta. Poniżej kilka przydatnych informacji na ten temat.

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, chyba, że producent przewidział dłuższy okres gwarancji. Informacja taka powinna znajdować się w opisie produktu.

 

BOSCH

Narzędzia objęte są 12 miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę i 24 miesięczną na osobę prywatną. Jest możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy tak dla firm jak i osób prywatnych. Należy w ciągu maksymalnie 30 dni od zakupu zarejestrować bezpłatnie urządzenie w systemie komputerowym Bosch. Rejestracji dokonuje samodzielnie klient. 

Rejestracji dokonać można tutaj:

https://webapp.bosch.de/warranty/registration/login-data!display.do

 

Jest tylko i wyłącznie jeden fabryczny serwis gwarancyjny Bosch mieszczący się w Warszawie. Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door (od drzwi do drzwi). W skrócie: należy przygotować paczkę, nakleić adres serwisu, zadzwonić na podany w karcie gwarancyjnej numer telefonu, przyjedzie kurier, bazpłanie zabierze paczkę i po naprawie bezpłatnie paczka wraca do klienta. Można złożyć też zlecenie drogą elektroniczną.

Dokładne informacje i wszystkie szczegóły znajdują się w karcie gwarancyjnej.

 

DeWalt.

Narzędzia objęte są 12 miesięczną gwarancją. Jest możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy tak dla firm jak i osób prywatnych. Należy w ciągu maksymalnie 30 dni od zakupu zarejestrować bezpłatnie urządzenie w systemie komputerowym DeWalt. Rejestracji dokonuje samodzielnie klient. 

Rejestracji dokonać można tutaj:

http://www.dewalt.pl/3/

 

Producent zastrzega sobie prawo wyłączeń niektórych urządzeń z 3 letniej gwarancji. 

 

Więcej szczegółów dotyczących gwarancji DeWalt tutaj:

http://service.dewalt.pl/DEWALT/PL/pl-PL/Article/GetArticle?code=WarrantyPolicy_2

 

Dokładne informacje i wszystkie szczegóły znajdują się w karcie gwarancyjnej.

 

 

EVOLUTION 

Dzięki nam masz jeden powód do zmartwień mniej. Aby zapewnić Ci całkowity spokój ducha, wybrane modele zostaną objęte 2-letnią lub 3-letnią gwarancją!

Urządzenie można zarejestrować tutaj:

https://www.evolutionpowertools.com/pl/warranty/

  

 • Jeśli nie są Państwo całkowicie zadowoleni z wydajności produktu, prosimy o kontakt z firmą Evolution. Aby przyspieszyć proces, prosimy pamiętać o przygotowaniu paragonu, faktury lub numeru referencyjnego zamówienia oraz numeru seryjnego produktu, który można znaleźć na etykiecie silnika produktu.

 

Podsumowanie zakresu gwarancji: 

 • Wszystkie piły tarczowe i wiertnice magnetyczne Evolution są objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją. Wszystkie inne narzędzia elektryczne Evolution są objęte 2-letnią ograniczoną gwarancją. (Gwarancja nie obejmuje tarcz i akcesoriów).
 • Należy zachować dowód zakupu/dostawy.
 • Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z dniem zakupu (lub dniem dostawy, jeśli następuje on później).
 • Użytkownik musi przedstawić dowód zakupu/dostawy, aby serwis mógł przystąpić do jakiejkolwiek naprawy maszyny. Bez okazania takiego dowodu wszelkie prace, jakim zostanie poddana maszyna, będą płatne. Należy zachować rachunek lub dokument dostawy.
 • Wszystkie prace zostaną przeprowadzone przez firmę Evolution/oficjalnego importera.
 • Wszystkie części, które wymieniono na nowe, stają się własnością firmy Evolution.
 • Naprawa lub wymiana maszyny objętej gwarancją nie spowoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.
 • Firma Evolution Power Tools zastrzega sobie prawo opcjonalnej naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub porównywalny produkt.
 • Gwarancja zapewnia korzyści dodatkowe, które nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

 

Zwrot produktu. 

 • Produkt MUSI zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu o odpowiednim rozmiarze, które zapewni bezpieczny zwrot.
 • Zwracany produkt MUSI zawierać wszystkie dostarczone elementy, w tym tarczę i akcesoria.
 • Zwrócony produkt bez tarcz Evolution zostanie uznany za używany ze złą tarczą w nieprawidłowy sposób, co spowoduje unieważnienie gwarancji. W przypadku utraty oryginalnej tarczy Evolution dołączonej do maszyny należy zapewnić nową tarczę Evolution. 
 • Wszystkie produkty należy zwracać wcześniej opłaconym sposobem transportu do firmy Evolution Power Tools.
 • Firma Evolution naprawi usterkę, jeśli produkt jest objęty gwarancją i jeśli problem będzie dotyczył materiałów lub wykonania.
 • Jeśli produkt zostanie uznany za naruszający gwarancję, firma Evolution skontaktuje się z Państwem w celu omówienia innych opcji.

 

Co obejmuje gwarancja? 

 • Naprawę lub wymianę urządzenia (według uznania Evolution), jeśli urządzenie zostanie uznane za uszkodzone z powodu wadliwych materiałów, wadliwego wykonania lub nieprawidłowego działania w okresie gwarancyjnym (jeśli jakakolwiek część nie jest już dostępna lub została wyłączona z produkcji, Evolution zastąpi ją funkcjonalną częścią zamienną).
 • Użytkownicy zagraniczni powinni skontaktować się z oficjalnym importerem produktu w ich kraju. www.evolutionpowertools.com/pl/

 

Czego nie obejmuje gwarancja?

Firma Evolution nie udziela gwarancji w przypadku naprawy lub wymiany produktu wynikającej z następujących przyczyn: 

 • Normalne zużycie (np. bezpieczniki, płyny/smary, tarcze, materiały eksploatacyjne itd.);
 • Przypadkowe uszkodzenia, usterki wynikające z niedbałej obsługi lub konserwacji, niewłaściwego lub niedbałego użytkowania lub obsługi maszyny, niezgodnie z instrukcją obsługi Evolution;
 • Brak serwisowania;
 • Stosowanie części nie zamocowanych lub zainstalowanych zgodnie z instrukcjami Evolution;
 • Stosowanie części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami marki Evolution;
 • Nieprawidłowy montaż (poza montażem przeprowadzonym przez firmę Evolution);
 • Naprawy i modyfikacje rzeprowadzone przez podmioty inne niż Evolution.

  

Jeśli Twoje elektronarzędzie Evolution wymaga uwagi naszych inżynierów, staramy się odebrać je i naprawić w ciągu 7–10 dni roboczych.

 

Żaden członek kadry kierowniczej, pracownik ani przedstawiciel firmy Evolution Power Tools nie jest uprawniony do ustnego przedstawiania swojego stanowiska na temat stanu urządzenia, ani uchylać żadnego z ustalonych warunków sprzedaży. Sytuacje takie nie będą wiążące dla firmy Evolution Power Tools. Pytania dotyczące niniejszej ograniczonej gwarancji powinny być kierowane do siedziby zarządu firmy lub pod odpowiednim numerem infolinii.

 

W żadnym przypadku firma Evolution Power Tools nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z jej towarów lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Firma Evolution Power Tools nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty lub szkody pośrednie.

 

Zmiany w okresach gwarancyjnych dotyczą wyłącznie produktów produkowanych od stycznia 2015 r.

 

Yato:

 1. TOYA SA z siedzibą: ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław udziela pisemnej gwarancji, co do jakości sprzedanego produktu. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. TOYA S.A. przyjmuje zgłoszenia usterek produktów objętych gwarancją dla następujących marek:
  2.1. Yato
  2.2. Power Up
  2.3. Vorel
  2.4. Sthor
  2.5. Flo
  2.6. Fala
  2.7. Lund
  3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty wydania produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.
  4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zaś w zakresie towarów konsumpcyjnych wydanych kupującemu po dniu 24.12.2014, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  5. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.
  6. Adres serwisu TOYA S.A.: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15.

Realizacja zgłoszenia w ramach gwarancji

 1. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do miejsca, w którym został wydany przy udzieleniu gwarancji.
  2. Zgłoszenie gwarancyjne urządzenia powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
  2.1. Dane klienta
  2.2. Dane reklamowanego produktu:
  a) Markę,
  b) Model ew. indeks produktu,
  c) Numer seryjny (o ile jest podany)
  2.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,
  2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,
  2.5. Datę wydania towaru.
  3. Zgłoszenia można również dokonać korzystając z przygotowanego formularza zgłoszeniowego.
  4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
  5. Naprawa urządzeń objętych ważną gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do serwisu TOYA S.A., z zastrzeżeniem postanowień punktu poniżej.
  6. Uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni świąteczne, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

Gwarancja obejmuje

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, nieprawidłowości montażu wykonanego przez pracowników TOYA S.A. lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
  2. W wypadku wystąpienia usterek TOYA S.A. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

Gwarancja nie obejmuje

 • regulacji, czyszczenia, smarowania,
 • uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,
 • uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej, niezgłoszonej i nieusuniętej w skutek zaniechania nabywcy usterki,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzenia przez nabywcę we własnym zakresie montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów i środków konserwujących,
 • narzędzi wykorzystywanych do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle,
 • bezpieczników, akumulatorów, baterii, uchwytów narzędziowych, szczotek węglowych, żarówek i ściernic.

Gwarancja traci ważność w przypadku

 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione,
 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione,

Użytkownik zobowiązany jest do:

 • nie używania uszkodzonego produktu,
 • dostarczenia do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami,
 • dostarczenia urządzenia, posiadającego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku oraz bez oleju silnikowego, w przeciwnym razie, towar nie zostanie odebrany przez serwis TOYA SA.
  dostarczenia urządzenia pozbawionego wymiennego pojemnika z gazem zasilającym lub opróżnionego z gazu w przypadku narzędzia wyposażonego w pojemnik niewymienny.

 

DWT

Gwarancja narzędzi DWT jest zgodna z przepisami i
specyficznymi wymogami danego kraju. Jeśli prawodawstwo
danego kraju nie określa zasad usług gwarancyjnych,
będą one określone przez przedstawiciela
naszej firmy, który zajmuje się sprzedażą naszych
produktów. Informacje dotyczące przedstawicieli handlowych
można znaleźć na naszej stronie:
www.dwt-pt.com.

Początkiem okresu gwarancji jest data sprzedaży narzędzia
przez firmę handlową (dowodem udzielenia
gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna
oraz posiadanie paragonu zakupu lub faktury).
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
gwarancję i usługi posprzedażne, jeśli nie jest sprzedawcą
narzędzia na terenie kraju jego zakupu.


W celu realizacji usług gwarancyjnych należy skontaktować
się z firmą sprzedającą narzędzie lub najbliższym
centrum serwisowym naprawiającym narzędzia DWT.
Narzędzie dostarczane do centrum serwisowania lub
firmy handlowej musi być czyste, z dołączonym opisem
uszkodzenia, z dołączoną wypełnioną kartą gwarancyjną
oraz paragonem zakupu lub fakturą potwierdzającą
datę zakupu narzędzia.
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że dana usterka jest
winą producenta, usługa gwarancyjna zostanie zapewniona.
Jeśli usterka jest wynikiem złego użytkowania, koszty
naprawy narzędzia poniesie użytkownik.

Termin wykonania naprawy zależy od złożoności naprawy
i jest określany przez przedstawiciela handlowego
lub centrum serwisowe, które przyjęło narzędzie
do naprawy.

Usługi gwarancyjne nie są świadczone w następujących
przypadkach:
•• Używanie narzędzia do celów innych, niż opisano
w oryginalnej instrukcji obsługi, nieprawidłowe użycie
i błędy podczas obsługi narzędzia;
•• Uszkodzenia powstałe w czasie transportu po
sprzedaży;
•• Brak:
•• Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, paragon
potwierdzający datę zakupu i okres gwarancji
lub inny równoważny dokument;
•• Etykiet z numerem seryjnym producenta umieszczonych
na narzędziu;
•• Naturalne zużycie mechanizmów i podzespołów,
które mają ograniczony czas pracy;
•• Prewencyjna konserwacja i wymiana szybko zużywających
się części (więcej szczegółów w centrum
serwisowym DWT w danym kraju);
•• Przeciążenie lub zbyt intensywne użytkowanie, w
wyniku którego pojawia się:
•• Jednoczesne uszkodzenie jednej lub kilku części
urządzenia i podzespołów, funkcjonalnie powiązanych
z systemem;
•• Spalenie, zwęglenie, stopienie z powodu nadmiernej
wewnętrznej temperatury (elementy grzewcze,
przełączniki, okablowanie, obudowy);
•• Uszkodzenia mechaniczne, obecność obcych
przedmiotów w narzędziu;
•• Demontaż i naprawy nie przeprowadzane przez
specjalistów DWT.

Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych i akcesoriów,
które częściowo należą do zakresu dostawy.
W razie użycia narzędzia w celach przemysłowych warunki
gwarancji mogą zostać zmniejszone.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl